Algoritme

een plannetje dat bepaalt welke zoekresultaten en posts jij te zien krijgt

Auteursrecht

beschermt de maker van een foto, filmpje, tekst, lied, schilderij of een sieraad

Zie ook: Vloggen

Broncode/paginabron

De broncode (ook wel paginabron of in het Engels source code) is de basis van een website, een...

Browser

programma om websites mee te bekijken, zoals Safari, FireFox, Chrome, Edge of Internet Explorer

Chatten

kletsen op internet, bijvoorbeeld via sociale media of online games

Cheat

vals spelen in een computerspel

Clickbait

titels en koppen die je héél nieuwsgierig maken. Ze zijn vaak erg overdreven zodat mensen erop...

Zie ook: Nepnieuws

Cookie

een programmaatje dat (met jouw toestemming) op je computer wordt gezet en volgt welke websites jij...

Zie ook: Cookies

Downloaden

het binnenhalen van foto’s of bestanden naar jouw eigen computer

Gamificatie

het leuker maken van leren door er een spel van te maken

Hacken

inbreken in een computer om belangrijke informatie te stelen (spreek uit als hekken)

In the cloud

een onzichtbare kluis op internet waarin je je foto’s en bestanden kunt bewaren (bv. Dropbox)

Mediawijsheid

je snapt de goede en slechte kanten van (sociale) media en je past daar je gedrag op aan

Metadata

Metadata (of metagegevens) is data over data. Het zijn dus kleine stukjes informatie over een...

Phishing

hengelen naar persoonlijke informatie (via nep e-mails), om daarna je geld te kunnen stelen

Zie ook: Phishing

Phubbing

elkaar niet aankijken omdat je steeds op je telefoon bezig bent. Het komt van de woorden phone...

Satire

een grap waarbij je de spot drijft met iets / iemand, vorm van (grappig) nepnieuws

Zie ook: Nepnieuws

Server

Een hoofdcomputer die andere computers aanstuurt

Snapchat dysmorphia

ingebeelde lelijkheid, omdat je denkt dat iedereen op Snapchat en Instagram mooier is dan jij (maar...

Uploaden

als je foto’s of bestanden van de ene computer naar de andere computer stuurt

URL

het adres van de website, in ons geval hoezomediawijs.nl

Viral

een plaatje of filmpje dat iedereen (via internet) aan elkaar doorstuurt

What3Words

Een locatiecoderingssysteem. Dat betekent dat je met een combinatie van drie woorden uit het...