Mediawijsheid

je snapt de goede en slechte kanten van (sociale) media en je past daar je gedrag op aan