Privacyverklaring HoeZoMediawijs.nl

Als je jonger bent dan 16 jaar, moeten jouw persoonsgegevens extra goed worden beschermd. Dat staat in de Nederlandse wet. Daarom leggen we graag uit hoe wij omgaan met jouw privacy als jij deze website bezoekt. 

» Waarom is privacy op internet belangrijk?

Jouw gegevens
Als je een vraag of een idee hebt, kun je dat aan ons vertellen via dit formulier. Je vult dan je naam en je e-mailadres in. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming vragen aan je ouders of verzorgers. (Dat is een extra beveiliging om jouw privacy te beschermen.)

Je gegevens worden naar ons verstuurd via een beveiligde verbinding, en wij gebruiken ze alléén om antwoord te geven op je vraag of je tip. We delen je gegevens niet met andere organisaties. Als je wilt dat we jouw gegevens weggooien, stuur ons dan een bericht.

In het formulier maken we gebruik van reCAPTCHA v3. Je moet dan aanvinken ‘Ik ben geen robot’ en dat helpt ons om gevaarlijk mailtjes – bijvoorbeeld met virussen – tegen te houden.  Als je dat aanvinkt, wordt jouw informatie verstuurd naar Google. Zij slaan het op en beloven dat ze zich houden aan de privacywet in Europa. Dat kun je lezen in hun privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Ook willen we graag weten hoeveel mensen deze website bezoeken. Daarvoor gebruiken we het programma Google Analytics. Dat plaatst een cookie op jouw computer zodat wij weten welke pagina’s je bekijkt, hoe lang je op onze website surft, en andere informatie. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat jouw bezoek anoniem blijft. Je privacy is beschermd.

HoeZoMediawijs.nl (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van haar website (www.hoezomediawijs.nl). Wij doen dit om onze bezoekers en netwerkpartners zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom – en op welke manier – we jouw persoonsgegevens verwerken.

Lees hieronder verder voor de uitgebreide versie van deze privacyverklaring

Wie zijn wij?
De website HoeZoMediawijs.nl is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Het Netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid, onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.
Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Netwerk Mediawijsheid staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat het geen juridische entiteit betreft. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid doet daarom dienst als onze penvoerder en staat ingeschreven onder KvK-nummer 41194855.

We zijn tevens gevestigd in het pand van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Media Parkboulevard 1, 1217 WE, Hilversum.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving. Om zo helder mogelijk te krijgen wat en waarom wij precies verwerken kan je de volgende veelgestelde vragen lezen.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zodra je via het contactformulier op onze website een vraag, klacht of feedback instuurt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:

 • Om je terugkoppeling op je contactverzoek te kunnen geven

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 • Het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij (het verbeteren van) onze dienstverlening en de website.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?
We werken samen met marketing(onderzoeks)bureaus en maken gebruik van Google Analytics. Ook zijn we soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Daarnaast maken we gebruik van reCAPTCHA v3. Hierbij wordt de inhoud van het bericht verstuurd naar en – volgens de geldende privacywetten binnen Europa – verwerkt door Google. Hier vind je meer informatie over Google’s privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Wat zijn jouw rechten?
Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze: 

 • Recht op informatie en inzage: je kunt ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. 
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het  weten, dan passen we het graag voor je aan.
 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen; het kan wel zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog moeten verwerken.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat dit is rechtgezet.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen.

  Daarnaast kun je ook:
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Je kunt hierover contact met ons opnemen via [email protected]. Je kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe zit het met beveiliging van de gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Verder nog vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:
Correspondentieadres:
Netwerk Mediawijsheid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum
E-mailadres: [email protected]

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).